Tehlikeli Atıkların Toplanması, Geri Kazanım Ve Bertaraf Edilmesi Hizmeti Alımı, 08.08.2018 Saat 10:00
18 Temmuz 2018

20170329123049.png

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, GERİ KAZANIM VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlık Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda linkte yer almaktadır: 

 

-Tehlikeli Atıkların Toplanması, Geri Kazanım Ve Bertaraf Edilmesi Hizmeti Alımı İlanı Dokümanı için tıklayın