Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Takvimi
26 Mart 2018
       

 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Takvimi


 İLAN

     696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.

     01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanının ilan edilmesi hususu çerçevesinde Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık tesisleri tarafından yapılacak olan sınava ait yer ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

     
 İlgililere ilanen tebliğ olunur.

    

EK 1 : İl Sağlık Müdürlüğü için İsim Listesi ve Sınav Takvimi 
           (Sınav Yeri : İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası)

EK 2 : Kastamonu Devlet Hastanesi için İsim Listesi ve Sınav Takvimi
           (Sınav Yeri : Kastamonu Devlet Hastanesi)

     
EK 3: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için İsim Listesi ve Sınav Takvimi
           (Sınav Yeri : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi)