İlimizde Akılcı İlaç Kullanımı Etkinlikleri
19 Şubat 2018


AKILCI İLAÇ KULLANIMI ETKİNLİKLERİMİZ

     Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu konu tüm sağlık politikasının bir parçası  olarak değerlendirilmiştir.

    Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.

     Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer (Medya, Akademi vb.) gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılmaktadır.

     Kastamonu 2016 yılı içerisinde Türkiye’de antibiyotik kullanımı oranı en az olan iller arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
Müdürlüğümüzce Bakanlığımızın “Akılcı İlaç Kullanımı” politikası kapsamında, halkımızı ilaçlarını akılcı ve doğru bir şekilde kullanmaları hususunda bilinçlendirmek üzere ilimizde 17,02,2018 Tarihinde Barutçuoğlu AVM de halkımız bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Standı açılmıştır.

 

  • IMG_7289_1200x800.JPG
  • IMG_7290_1200x800.JPG
  • IMG_7295_1200x800.JPG
  • IMG_7302_1200x800.JPG
  • IMG_7304_1200x800.JPG
  • IMG_7308_1200x800.JPG
  • IMG_7312_1200x800.JPG