01 - 07 Aralık 2021 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
02 Aralık 2021


01-07 Aralık  Acil Sağlık Hizmetleri Haftası


      Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir. Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 112 acil sağlık hizmetleri ülke geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır.

         
İlimizde mevcut 34 adet Acil Sağlık Hizmetleri 112 istasyonu ve 65 adet ambulans ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Ülkemiz başta depremler olmak üzere sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afetlere sıkça maruz kalmaktadır. Doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar ve kitlesel olaylar ile acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahale ile ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması öncelikli hedeflerimizdendir.

      Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara; kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarılarak gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalanmıştır. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edilmiştir.

       Ülkemizi, dünyaya örnek gösterilen bir düzeye ulaştıran hava ambulans hizmetleri ile uzak mesafeler kısalmış, organ nakli ve hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük aşama kaydedilmiştir.

       Tüm iklim koşullarında, doğal afetlerde, yer ve zaman mefhumu olmadan; ülkemizin ve milletimizin yanında ve hizmetinde olan, olay yerine ve hastalarımıza hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesi için gece- gündüz demeden özveriyle görevlerini yapan değerli çalışma arkadaşlarımın “ 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını ”saygı ve sevgilerimle kutlarım.

                                                                                                                                                                                                           Dr. Yüksel KUTLU 
                                                                                                                                                                                                  Kastamonu İl Sağlık Müdürü   
   ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ OAYLAŞIMI  KAPAK.jpg