2021 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı 01 Aralık 2021 Saat : 10.00
26 Kasım 2021
       


  

2021 Yılı  Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı
01  Aralık 2021
Saat : 10.00


     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (Değişik:12/5/1982 - 2670/20 md.) 55. maddesine dayanılarak hazırlanan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan aday memurlara yönelik eğitimler 2017 yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) üzerinden verilmeye başlanmıştır.

     Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle verilen Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimini 24 Kasım 2021 tarihi itibariyle tamamlayan aday memurlar için, Aday Memur Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu'nun 24 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılan toplantısında, 01 Aralık 2021 tarihinde10:00-11:30 saatleri arasında Müdürlüğümüz hizmet binası Zemin Kat Toplantı Salonunda Hazırlayıcı Eğitim Sınavı yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu sınav tarihine kadar, eğitimlerini tamamlayarak girmeye hak kazanan ve ekteki listede isimleri yer alan aday memurların, Müdürlüğümüzde yapılacak olan sınava katılabilmeleri için belirtilen gün ve saatlerde izinli sayılmaları ve ilgiliye personellere duyurulması önemle rica olunur. HAZIRLAYICI EĞİTİM SORU HAVUZU İçin Tıklayın...


- Sınava katılacak Aday Memur Listesi İçin Tıklayın...


kapak-1600x800jpgjpg.jpg