22 KASIM 2021 DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ ve AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
22 Kasım 2021

22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI


    Bilimsel Diş Hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908’de başlaması nedeniyle ülkemizde her yıl 22 Kasım günü Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım’ı içine alan hafta ise toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

 Sağlık; kelime anlamı olarak; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak ifade edilir. Sağlıklı olma, sağlıklı yaşama vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olması ve sağlıklı bir şekilde idamesinin sağlanması ile mümkündür. Sağlığın insan vücudundaki temelini de ağız ve diş sağlığı oluşturmaktadır. Bireylerde mevcut olan oral ve perioral bölge hastalıkları primer ya da sekonder olarak sindirim, solunum ve boşaltım sistemi hastalıklarına, kardiyovasküler hastalıklara neden olabildiği gibi mevcut olan oral ve perioral bölge hastalıkları, bireylerde varolan birçok hastalığın da belirtisi olabilir.

  Ağız ve diş sağlığı problemleri ülkemizde ve Dünyada en önemli sağlık sorunları arasında yer almakta olup, buna rağmen toplumların üzerinde titizlikle durmadığı, dikkat etmediği bir unsurdur. Ülkemizde ki en önemli halk sağlığı sorunları arasında ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemler başta gelmektedir. Ağız ve diş sağlığı da genel sistemik sağlığın, dolayısıyla yaşamsal fonksiyonların ve fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik yaşam kalitesinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

  Ağız ve diş sağlığı üzerinde özveri ile çalışan tüm saygıdeğer Diş Hekimlerimizin, Diş Hekimleri Günü’nü ve tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.


                                                                                                                                                                                    Dr. Yüksel KUTLU
                                                                                                                                                                              Kastamonu İl Sağlık Müdürü


diş hekimliği günü kapak.jpg