DAHİLİYE UZMANI DR. BUKET KARSAVURANOĞLU “14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ” NEDENİ İLE DİYABET VE ERKEN TANI ÖNEMİ” HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.
18 Kasım 2021

İNEBOLU DEVLET  HASTANEMİZ  DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI) UZMANI DR. BUKET KARSAVURANOĞLU   “14  KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ” NEDENİ İLE DİYABET VE ERKEN TANI  ÖNEMİ” HAKKINDA  BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

 

DİYABET NEDİR ?

İnebolu Devlet  Hastanemiz  Dahiliye Uzmanı Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamasında ,   Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle vücudun karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince faydalanamadığı, kan şekeri yüksekliği ile seyreden, sürekli tıbbi bakım gerektiren kronik bir metabolizma bozukluğudur.

Diyabet, dünyada sık rastlanan ve sıklığında giderek artış olması beklenen, patogenezinde genetik, çevresel  ve metabolik faktörlerin rol aldığı maliyeti yüksek bir epidemik sorundur.  Çevresel faktörler arasında en sık karşılaştığımız nedenler  fiziksel aktivite azlığı ve obezite olarak sıralanabilir. Yaşlanma ise hem insülin sentezinde hem de insülin duyarlılığında azalmaya bağlı olarak glukoz toleransında bozulmaya neden olmaktadır.”


DİYABET ‘in  DÜNYADAKİ DURUMU

Dahiliye Uzmanı Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamasında “Dünya genelinde tüm yaş grupları incelendiğinde 2000’li yıllarda %2.8 olan diyabet prevalansının (yaygınlık)  2030 yılına geldiğinde %4.4 olması beklenmektedir. Dünyadaki artışa paralel olarak Türkiye’de de diyabet sıklığı giderek artış göstermektedir. En son 2010 yılında yapılan TURDEP-II çalışmasında diyabet sıklığı %13,7 ve bozulmuş glukoz toleransı %13,8 olarak tespit edilmiştir. 1998 yılında yapılan TURDEP-I çalışmasına göre diyabet sıklığı aradan geçen 12 yıl içerisinde %90 oranında artış göstermektedir.”

Tip 2 diyabetes mellitusun klinik semptomları başlamadan uzun süre önce asemptomatik fazı olduğu bilinmektedir. Hastalığın prediyabet aşamasında saptanıp önlenmesinin ileri dönemde diyabete bağlı komplikasyonların gelişimini azalttığı bilinmektedir. Bu nedenle asemptomatik yetişkin bireylerin (demografik ve klinik özelliklerine uygun olarak) tip 2 diyabet ve prediyabet risk faktörleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.”


DİYABET ‘İN  BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzman Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamasında “Diyabetin en sık semptomları Hiperglisemiye (Kandaki yüksek şeker) bağlı poliüri (sık idrara çıkma), polidipsi (aşırı su içme isteği), noktüri (gece idrar yapma ihtiyacı ile bir veya daha fazla uyanma), bulanık görme ve kilo kaybıdır. Diğer nadir semptomlar arasında  el ve ayaklarda karıncalanma, sık mantar enfeksiyonları, yara iyileşmesinde gecikme gösterilebilir. Ancak hastaların büyük çoğunluğu bu semptomları önemsememekte ve kan glukoz seviyesi yüksekliği tespit edildikten sonra fark edilmektedir.”


DİYABET İN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLAR NELERDİR ?

Uzman Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamasında “Diyabetes mellitus sıklığı giderek artmakta olan ve toplumun önemli bir kısmını etkileyen önemli bir sağlık sorunu olup mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarına bağlı yaşam kalitesi ve süresi etkilenmektedir. Diyabet ilişkili kronik komplikasyonlar, uzun süreli kan şekeri yüksekliğine bağlı gelişmekte  olup; başlıca göz, böbrek, sinir, kalp ve kan damarlarında işlev kaybı ve organ disfonksiyonu (Fonksiyon bozuklukları) şeklinde görülmektedir. “


DİYABET İN TEDAVİSİ

Uzman Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamalarında “Diyabet tedavisinin amacı; diyabeti tetikleyecek ve ağırlaştıracak faktörlerin ortadan kaldırılması, hiperglisemi ve diğer metabolik bozuklukların düzeltilmesi, akut ve kronik komplikasyonların önlenmesi, normal kan basıncına ulaşılması, normal fiziksel aktivitenin sağlanması ve hasta eğitimi olmalıdır.

Farmakolojik tedaviler planlanırken, bireyde insülin eksikliği, insülin direnci veya her ikisinin birlikte olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavi seçenekleri insülin duyarlılaştırıcıları, sülfonilüreler, inkretin bazlı ilaçlar,  glitazon grubu ilaçlar,  SGLT-2 inhibitörleri, insülin ve insülin analoglarıdır.  Tip 1 diyabetli olgularda sadece çoklu insülin tedavileri ile regülasyon sağlanabilirken, Tip 2 diyabet olgularında oral antidiyabetikler, bazal veya karışım insülinlerle kan şekeri regülasyonu sağlanabilmektedir.”


ERKEN TANI VE ÖNEMİ

İnebolu Devlet  Hastanemiz  Dahiliye Uzmanı Dr. Buket KARSAVURANOĞLU açıklamalarında “Sonuç olarak, sıklığı giderek artmakta olan ciddi toplum sağlığı problemleri arasında yer alan diyabete yönelik en etkin tedavi, erken aşamada tanınıp sıkı kan şekeri regülasyonunun sürdürülmesidir. Kronik süreçte mikro ve makrovasküler komplikasyonların önlenerek, hasta açısından yaşam kalite ve süresinin arttırılması ve sağlık maliyetlerinde azalma sağlanması hedeflenmektedir.”


Açıklamalar yaparak  “14 Kasım Dünya Diyabet Günü ”  kapsamında    vatandaşlarımız için bilgilendirmede bulundu.
diyabet doktor açıklama 1600x800.jpg