AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MÜVAFFAKAT İŞLEMLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.
24 Eylül 2021

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MÜVAFFAKAT İŞLEMLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021/8 nolu Genelge ile;

     2020/1 Sayılı "Aİle Hekimliğine Geçişte Muvaffakat İşlemleri" konulu Genelge'nin 3. maddesinin (b) bendinde yeralan "%85'in" ibaresi  "%60'ın" şeklinde ve (c) bendinde yeralan "%70'in" ibaresi "%60'ın" şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Genelge İçin Tıklayınız...