Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Eğitimi
24 Ağustos 2017Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylardır. Ülkemiz ve özellikle İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması göz önüne alındığında afete hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha anlaşılacaktır.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması, personelin ihtiyaç ve güvenliğini gözetmeyi temel almaktadır.


Afet Yönetim evrelerinin tamamını kapsayan Hastane Afet ve Acil Durum Planı çok yönlü ve disiplinli bir çalışmaya yürütmeye kılavuzluk ederken, İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planının en önemli basamaklarından birini teşkil ederek ulusal afet yönetim sisteminde de çok önemli bir katkı sağlayacaktır.


İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan kamu, özel ve ağız diş sağlığı merkezi hastanelerine yönelik 01-03 Şubat 2017 tarihlerinde Afet ve Acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Komisyon üyelerine HAP uygulayıcı eğitimi verildi.


Verilen  eğitimde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Çankırı ve ilimizden bir eğitmen olmak üzere toplam 6 eğitmen tarafından ilimizde bulunan hastanelerimizden 50 personele eğitim verilmiştir.


 • IMG_3210_512x341.JPG
 • IMG_3224_512x341.JPG
 • IMG_3240_512x341.JPG
 • IMG_3270_512x341.JPG
 • IMG_3276_512x341.JPG
 • IMG_3658_512x341.JPG
 • IMG_3664_512x341.JPG
 • IMG_3708_512x341.JPG
 • IMG_3733_512x341.JPG
 • IMG_3755_512x341.JPG
 • IMG_3760_512x341.JPG
 • IMG_3793_512x341.JPG
 • IMG_3796_512x341.JPG
 • IMG_3807_512x341.JPG
 • IMG_3811_512x341.JPG
 • KAPAK_512x341_IMG_3807.JPG
 • WhatsApp Image 2017-02-02 at 09_21_28_455x341.jpeg
 • WhatsApp Image 2017-02-02 at 09_21_30_455x341.jpeg