14 Mayıs Eczacılar Günü
24 Ağustos 2017Ülkemizde 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye (Askeri Tıp Mektebi) bağlı, eczacılık mesleğine yönelik bağımsız olarak eğitim vermek üzere açılan eczacılık sınıfı; Türk eczacılığının miladı kabul edilmiş ve o günden bu yana büyük gelişme gösteren eczacılık mesleği, bugün her açıdan dünya seviyesinde hizmet veren modern bir konuma ulaşmıştır.

Sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde aksamadan yürütülebilmesi, tüm sağlık personelimizde olduğu gibi, eczacılarımızın da mesleklerine yaklaşımlarıyla yakından ilgilidir. Halkımızın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına Eczacılarımız üstün bir gayret içerisindedirler.

Sağlık sistemimizin önemli halkalarından biri olan, büyük bir özveriyle zaman kavramı gözetmeksizin hastalarımızın sağlığı için çalışan, akılcı ilaç kullanımı konusunda toplum bilinci oluşturarak, insan sağlığını merkez alan hizmetleri özveriyle yürüten değerli eczacılarımızın 14 Mayıs “Eczacılık Günü’nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
                                                                                                                 Dr. İsmail YÜCEL
                                                                                                                   İl Sağlık Müdürü