01 -07 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası
24 Ağustos 2017Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ortalama günlük ihtiyaç olan 150 mikrogram iyot (bir toplu iğne başı kadar) yeterince alınamadığı için 740 milyon insanın guatrdan, dünya nüfusunun %54’nün ise iyot yetersizliği hastalıklarından etkilendiği belirlenmiştir. Ülkemizde ise iyotlu tuz tüketim oranındaki % 18’lerden %70’lere ulaşan artışla beraber büyük başarı elde edilse de, halen iyotlu tuz tüketiminde dünya ülkeleri ortalamasının altında yer almaktayız. İyot yetersizliği, bebek ve çocuklarda büyüme/zeka geriliği, cüceliğe; gebelerde düşük ve ölü doğum yapma riskine; her yaşta guatr hastalığına neden olmaktadır. Bu hastalıklar dünyadaki birçok ülkede endemiktir. 
        İyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi için diyette iyotlu tuz tüketilmelidir. İyotlu tuz zeka geriliğini ve beyin hasarını önler, okul başarısını arttırır. Günlük olarak WHO tarafından tüketilmesi önerilen tuz miktarı (5 gram) ile de günlük ihtiyaç olan iyot miktarının sağlanabilir. Yani az fakat iyotlu tuz tüketilmesi önerilmektedir. Pişirme sırasında oluşacak iyot kaybının en aza indirilmesi için, tuz yemeklere pişirme sonrası eklenmelidir. Saklama sırasında oluşacak iyot kaybını önlemek için; iyotlu tuz, serin, kuru, ışıksız ortamda ve koyu renkli cam kaplarda saklanmalıdır.  2012’ de tekrarlanan "Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması” na  göre tuz tüketimimizin biraz azalmakla beraber halen sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduğu saptanmıştır (15 gr/gün). 
         Sonuç olarak günlük beslenmede iyotlu tuz tercih edilmeli ve tuz tüketimi günde en fazla 4-6 gr  olmalıdır.