Lisans Tamamlama Uygulaması Duyurusu
17 Temmuz 2017

20170228125805.jpg

     Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/02/2017 tarih ve 99910406-799-172 sayılı yazısına istinaden; üniversitelerde sağlık alanında lisans tamamlama eğitimi gören öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının bir parçası olarak uygulama eğitimi almaları gerekmektedir.
           Usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uygulamaların; belirlenen esaslara göre yürütülmesi, ilgililere gerekli duyuruların zamanında yapılması, uygulama yapılacak hastanelerin belirlenmesi ve öğrencilerin bu hastanelere yerleştirilmesi, eğitimcilerle birlikte uygulamaların gerçekleştirilmesi, uygulamalarını tamamlayan öğrencilerin uygulama değerlendirme dosyalarının ve listelerinin hazırlanarak ilgili üniversiteye gönderilmesi işlemleri il sağlık müdürlüklerinin koordinesinde gerçekleştirilecektir.
    Bu kapsamda Atatürk Üniversitesinde Ebelik Lisans Tamamlama Programı "Entegre Uygulama" ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı "Hemşirelik Bakımı Uygulaması" derslerine kayıt yaptıran öğrenciler bu derslerin uygulamasını Atatürk Üniversitesinin belirlediği ölçütler dahilinde 27 Şubat - 02 Haziran 2017 tarihleri arasında yapacaktır. Uygulamaya katılacak öğrencilerin aşağıda bağlantı linkinde verilen dilekçeyi doldurarak Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Hemşirelik Bölümü Lisans Tamamlama Dilekçesi

Ebelik Bölümü Lisans Tamamlama Dilekçesi


- Atatürk Ünv. Web Sayfası Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Duyurusu

- Atatürk Ünv. Web Sayfası Ebelik Lisans Tamamlama Programı Duyurusu