Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
23 Ekim 2020

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi


Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ve Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilmiş olup eğitime kesin katılım sağlayacak kişiler söz konusu bilgi, belgeler ile 12 Kasım 2020 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracatların yapılması ve katılımcıların Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlem esnasında  söz konusu adresde de yer alan kılavuzun kullanılmasının gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.

*Kayit ve Ders Taki̇p Klavuzu
*Günceleleme eği̇ti̇mi̇ne katilmak i̇çi̇n gerekli̇ evrak li̇stesi̇