COVID-19 Rehberi “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon” Bölümü Açıklamaları
07 Ekim 2020

     
     Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırlamış olduğu COVİD-19 Rehberi salgın yönetiminde ana kaynaktır.  05.09.2020 Tarihinde güncellenen ilgili rehberin “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon”  bölümünün 5. Maddesi COVİD-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması ile ilgili olup;  aşağıda belirtilen süre boyunca izolasyonda kalan kişilerin, izolasyon süreleri sonlandıktan sonra PCR testi bakılmaksızın işe ve sosyal yaşantılarına geri dönebilecekleri  Rehberde belirtilmektedir. 

     Buna göre;
1-Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saaten kısa süre yatan);  PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılır.

2-Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan); PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda izolasyon sonlandırılır.

3-Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya İmmunsuprese Vakalarda İzolasyonun Sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılır.

     Ayrıca, “İzolasyon sırasında enfeksiyon iyileşmesine rağmen bazı kişilerde öksürük veya tat veya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik birkaç hafta devam edebilir. Kalıcı bir öksürük veya tat/koku kaybı izolasyonun uzamasına neden olmayacağı” Rehberde yer almaktadır. 
Yukarıda yer alan ve açıklamalar doğrultusunda uygulanan izolasyon süreleri sonrası Covid-19 hastalarının bulaştırıcılıklarının kalmadığı değerlendirilmekle birlikte,bu kişiler  maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak iş ve sosyal yaşantılarına dönebilirler.