03-09 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA ETKİNLİĞİMİZ
05 Eylül 2019


  03-09 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA ETKİNLİĞİMİZ

      Halk Sağlığı, bireyin sağlıklı ve üretken bir şekilde tutularak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler.  Bu hedeften yola çıkılarak, bireyin, anne rahminden hayatın sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini, yaşam kalitesini artırmasını sağlamak amacı ile fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak ele alınması, sağlığı ile ilgili farkındalığın artırılması, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlık okuryazarlık düzeyinin artırılması, hastalık risklerinin azaltılması için sunulan sağlık hizmetlerinin tamamı halk sağlığı uygulamalarını kapsamaktadır.

Halk Sağlığı çalışmaları; birey, sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının daha da yaygınlaştırılması, sağlık eğitimleri ve etkinlikler düzenleyerek toplum bilincinin artırılması, hastalıkların meydana gelmeden önlenebilmesi ve neticede toplumun yaşam standardının yükseltilmesi için ülkemizde her yıl 03-09 Eylül tarihleri “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu bağlamda Kastamonu ilimizde de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03-09 Eylül 2019 tarihleri arasında bu yıl “Anne ve Çocuk Sağlığı” temalı olarak kutlanan Halk Sağlığı Haftası’ nda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Hafta boyunca açılacak stantlarda anne ve çocuk sağlığını geliştirmeyi amaçlayan Sağlık Bakanlığı programlarının tanıtımı, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, aile sağlığı merkezi ziyaretleri yapılacaktır.

04 Eylül 2019 günü İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin YAZI, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel KUTLU, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid KAYA, Acil Sağlık, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Özgür YILMAZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Atakan ÖZDEMİR, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erdal DİRGENCİ ve kurum personelinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

IMG_2224_1600x1067.JPG
     

 • IMG_2190_1600x1067.JPG
 • IMG_2196_1600x1067.JPG
 • IMG_2199_1600x1067.JPG
 • IMG_2212_1600x1067.JPG
 • IMG_2216_1600x1067.JPG
 • IMG_2224_1600x1067.JPG
 • IMG_2235_1600x1067.JPG
 • IMG_2241_1600x1067.JPG
 • IMG_2250_1600x1067.JPG
 • IMG_2253_1600x1067.JPG
 • IMG_2262_1600x1067.JPG
 • IMG_2276_1600x1067.JPG
 • IMG_2292_1600x1067.JPG
 • IMG_2304_1600x1067.JPG
 • IMG_2336_1600x1067.JPG
 • IMG_2344_1600x1067.JPG
 • IMG_2356_1600x1067.JPG