Staj Başvurusu
16 Haziran 2021


 STAJ BAŞVURU EVRAKLARI


 

KARİYER KAPISI ÇEVRİMİÇİ PLATFORMU ÜZERİNDEN BAŞVURARAK BAŞVURULARI ONAYLANAN STAJYER ÖĞRENCİLERİN STAJ BAŞVURUSU SIRASINDA AŞAĞIDAKİ EVRAKLARI STAJ BAŞLANGIÇ SÜRESİNDEN 1 HAFTA ÖNCE KURUMA TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR:

1. Kimlik Kartı Fotokopisi

2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge, Üniversiteden alınan)

3. Fiziki muayenesinde öğrencinin kendi bölümü ile ilgili alanda çalışmasında/staj yapmasında sakınca olmadığına dair işyeri hekiminden alınan rapor

4. Staj Esnasında Uyulması Gereken Kurallar İle İlgili Taahhütname. (İndirmek için Tıklayınız)
            5. Zorunlu Staj Başvuru Formu (Fotoğraflı, 3 Adet, Üniversiteden alınan)
            6- Staj Sözleşmesi (3 Adet, Üniversiteden alınan)
            7- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı (Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler ilgili dersi  aldıklarına dair belgeyi üniversitelerinden temin edeceklerdir. Eğer öğrenciler Üniversitede ilgili dersi almamışlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası vermeye yetkili kurumdan belgeyi temin edeceklerdir.)

 

KARİYER KAPISI ÇEVRİMİÇİ PLATFORMU ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDAKİ EVRAKLARI KURUMA TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR:

1- Öğrenci Dilekçesi (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

2- Öğrenci Belgesi (Üniversiteden alınan)

3- Zorunlu Staj Başvuru Formu (Fotoğraflı, 3 Adet, Üniversiteden alınan)

4- Staj Sözleşmesi (3 Adet, Üniversiteden alınan)

5- Kimlik Fotokopisi

6- SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge, Üniversiteden alınan)

7- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı (Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler ilgili dersi  aldıklarına dair belgeyi üniversitelerinden temin edeceklerdir. Eğer öğrenciler Üniversitede ilgili dersi almamışlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası vermeye yetkili kurumdan belgeyi temin edeceklerdir.)

8- Fiziki muayenesinde öğrencinin kendi bölümü ile ilgili alanda çalışmasında/staj yapmasında sakınca olmadığına dair işyeri hekiminden alınan rapor

9-Staj Esnasında Uyulması Gereken Kurallar İle İlgili Taahhütname. (İndirmek için Tıklayınız)