T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Staj Başvurusu

Güncelleme Tarihi: 08/03/2019ÖĞRENCİ YAZ STAJI

BAŞVURU EVRAKLARI

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde zorunlu yaz stajı yapmak için müracaat edecek öğrencilerin aşağıda listelenen evrakları temin etmeleri gerekmektedir.

  1. Öğrenci Dilekçesi (Dilekçe Örneği İçin tıklayınız)
  2. Öğrenci Belgesi (Üniversiteden alınan)
  3. Zorunlu Staj Başvuru Formu (Fotoğraflı, 3 Adet, Üniversiteden alınan)
  4. Staj Sözleşmesi (3 Adet, Üniversiteden alınan)
  5. Kimlik Fotokopisi
  6. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge, Üniversiteden alınan)
  7. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı (Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler ilgili dersi aldıklarına dair belgeyi üniversitelerinden temin edeceklerdir. Eğer öğrenciler Üniversitede ilgili dersi almamışlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası vermeye yetkili kurumdan belgeyi temin edeceklerdir.)
  8. Fiziki muayenesinde öğrencinin kendi bölümü ile ilgili alanda çalışmasında/staj yapmasında sakınca olmadığına dair tek hekim raporu