T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verem Savaş Dispanseri

Güncelleme Tarihi: 04/02/2019


Telefon: 0366 215 36 54

   Fax   : 0366 215 36 53

 Yeni Adres: 
Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No :64 
(Toplum  Sağlığı Merkezi ve KETEM Hizmet Binası- Eski Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası)
Merkez Kastamonu

Verem Savaş Dispanseri Görevleri

1. Kendi bölgesinde verem savaşı ile ilgili çalışmaları yürütür. Bu uygulama sırasında karşılaştığı sorunları verem savaşı il koordinatörü ile birlikte çözer.

2. Semptomlu ya da TB şüphelenilen her hastada mikroskobik yaparak VSD’nde TB tanısını bakteriyolojik yöntemle koymak. Bu amaçla, iyi çalışan ve kalite kontrolü yapılan mikroskobik inceleme yapan bir laboratuvarı kurmak ve çalıştırmak ya da böyle bir laboratuvara her hastanın örneklerini yollamak.

3. Bildirimi yapılan hastaları bulmak ve tedavilerini düzenli sürdürmelerini sağlamak

4. Hastaneye yatış endikasyonu olan hastaları hastaneye yatmak üzere sevk etmek; sevk edilen hastaları izlemek; hastaneden dönen hastaların tedavilerinin takiplerini yapmak.

5. VSD’nde TB tedavisini yürütmek. Standart tedavi rejimini başlamak, hastalarailaçlarınıücretsizvermek, tedavinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve tedaviyi sonlandırmak. Bu amaçla her hastada doğrudan gözetimli tedavi (DGT) planı yapmak. DGT’yi yürütecek görevliyi belirlemek, DGT’yi düzenli sürdürmek.

6. Hastaların tedavilerinin sürdürülmesinde ve tamamlanmasında verem savaşı derneği ile işbirliği içinde hastalara destek ve ödüllendirmeler sağlamak. Hastaların ve ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarına yardımcı olmak.

7. Tüberküloz hasta yakınlarının (temaslıların) muayenelerini yapmak.

8. Hasta tedavilerinin sürdürülmesinde, DGT’de ve temaslı muayeneleri için hasta yakınlarının çağrılmasında sağlık ocağı çalışanları ile işbirliği içinde çalışmak.

9. Koruyucu ilaç tedavisi gereken kişilere bu tedaviyi vermek ve kaydını tutmak.

10. Bölgesindeki SSK’lı ve diğer kurumlara bağlı hastaların da tedavilerini üstlenmek.

(Dispansere herhangi bir şekilde tüberkülozlu hasta kaydı yapılınca, hastanın sosyal güvencesi ya da başka sosyal özellikleri dikkate alınmaksızın tetkikleri ve tedavisi ücretsiz yapılır.)

11. Tedavisini üstlendiği hastaların kayıtlarını tutmak, bunları dispanser formlarıyla arşivlemek ve TB’lu Hasta Defteri (TB-05) fotokopisi ile raporlamak.

12. Verem Savaş Dispanseri’nde kullanılacak ilaç, laboratuvar malzemesi, formlar ve röntgen film ve banyosu ile diğer ihtiyaçların düzenli olarak teminini sağlamak ve yeterli stok oluşturmak.

13. VSD’ne başvuran TB dışı akciğer hastalığı olan hastalara tanı ve tedavi ya da sevk işlemlerini yapar.

14. Bölgesinde akciğer sağlığı için çalışmalar yapar.