İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Hizmetleri Şoför Alımı Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları
02 Nisan 2021


İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Hizmetleri Şoför Alımı Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları 

   

21.12.2020-19.06.2021 Tarihleri arasında düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlara (TYP)  (İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Hizmetleri Şoför Alımı) ilişkin başvuranlar arasından  15.12.2020 Tarihinde Noter huzurunda kura çekilmiştir. Yerleşenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.  Yerleşenlerin 17.12.2020 Perşembe günü saat 12:00’a kadar aşağıdaki belgelerle İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

15.12.2020 TARİHLİ KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA İŞKUR KURA ÇEKİM LİSTESİ

SIRA NO

İL İÇE

BAŞVURU NO

ADI SOYADI

1

KASTAMONU MERKEZ

163

NURHAN SARICI

2

ABANA

6

KEMAL ŞENER

3

AĞLI

2

HAMDİ YAŞAR

4

AZDAVAY

2

MUHAMMED ÇUHA

5

ARAÇ

8

UFUK ARSLAN

6

BOZKURT

3

SABRİ KAŞITOĞLU

7

CİDE

6

ZEKERİYA ARSLAN

8

ÇATALZEYTİN

1

HASAN CAN PEHLİVAN

9

DADAY

1

ARZU MAHİYE YAVUZ

10

DEVREKANİ

1

ADEM İNAN

11

DOĞANYURT

1

AYHAN GÜNEŞ

12

HANÖNÜ

2

KAMİL BERKAN ŞENGÜL

13

İHSANGAZİ

3

SÜLEYMAN BOSTAN

14

İNEBOLU

1

HARUN KÜREKÇİ

15

KÜRE

1

ERGÜN DEMİR

16

PINARBAŞI

1

MESUT PINAR

17

SEYDİLER

1

FATİH ÜNAL

18

TAŞKÖPRÜ

20

HASAN NAR

19

TOSYA

11

EREN KEMERAL

20

ŞENPAZAR

1

KEREM GÜN

 

Kurada isimleri çıkan kişilerin çalıştırılabilmesi için aşağıdaki hususlara uygun bulunmaları gerekmektedir.  Müdürlüğümüzce SGK sorgulamaları yapılacak olup, başvuru şartlarını haiz olmayan kişiler iptal edilecektir.

 

 

İŞKUR BAŞVURU EKRANLARINDA YER ALAN VE KATILIMCILARIN UYGUNLUKLARINI BEYAN ETTİKLERİ MADDELER

 

a)      Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

 

b)      18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

 

c)      Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

 

d)      Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

 

e)      Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 

1.      Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

2.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.      Ehliyet fotokopisi

4.      Aile beyan formu (İl Sağlık Müdürlüğünde doldurulacaktır.)