overlay

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 250 Yataklı


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi  250 Yataklı 

PROJE ADI:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi  250 Yataklı 

Binanın yapılacağı yer: Kastamonu İli Merkez Saraçlar Mahallesi.
 229 Ada 16 Parsel 24731,66 m2 Eski Dr. Münif  İSLAMOĞLU Kastamonu Devlet Hastanesi arsası içerisine yapılacaktır.

SON DURUM:
Proje Aşamasında