(SÜDGE) SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ
26 Kasım 2021

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

              Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesi ile bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan 14 Eylül 2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik gereği yapılmaktadır. Alkollü araç kullandığı 2. defa tespit edilerek 2 yıllığına sürücü belgeleri geçici olarak alınan sürücülerin sürücü belgelerini geri almaları için katılması zorunlu olan bir eğitimdir.

            Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne, başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

•          Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı(Trafik Denetleme Şubelerinden alınır.)

•          Kimlik Fotokopisi (1 adet)

•          Vesikalık Fotoğraf (2 adet)(Biyometrik olmasına gerek yok!)

•         2100 TL Eğitim Ücreti (2021 yılı için geçerlidir.)Ücret her yıl Ocak ayında Sağlık Bakanlığı'nca güncellenmektedir. Dekont Açıklaması bölümüne İsim, Soyisim yazılarak “SÜDGE EĞİTİM ÜCRETİ” ibaresi eklenecektir

Örnek Olarak:     Ahmet SARIKAYA SÜDGE EĞİTİM ÜCRETİ şeklinde olacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

                  Eğitim haftada 1 gün olmak üzere toplam 4 hafta sürmektedir. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir. Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirleyeceği gün ve saatler arasında, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilir. Eğitimde devam zorunluluğu vardır. Eğitime devamsızlık veya geç kalma durumlarında kişi “BAŞARISIZ” sayılır ve sonraki gruplara aktarılır.

            Eğitim süresince katılımcılar, psikolojik görüşme, fiziksel muayene ve psikiyatrik testlere tabi tutulurlar. Görüşmeler sonucunda eğitime katılması uygun görülenler eğitime devam eder, gerekli görülürse tahlil ve tetkikler istenebilir, ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilebilirler. 

İZLEME DEĞERLENDİRME SÜRESİ

             4 haftalık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, yazılı ve kanaat notları ile başarılı görülen sürücülere, eğitim birimi tarafından ilk üç ay içerisinde, Psikiyatri uzmanı ile görüşmek üzere randevu verilir. İzleme-değerlendirme görüşmesi yapmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz. Görüşme sonucunda başarılı bulunan sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir. 

südge kapak.jpg