T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

26 HAZİRAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017Günümüzde madde kullanımı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en başta gelen toplumsal sorunlarından birisidir. Yalnızca toplumsal ve sosyal boyutu ile kalmamakla birlikte ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu için madde kullanımı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Madde kullanımındaki artışın insanlık için önemli bir tehdit oluşturması üzerine 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir karar ile 26 Haziran ‘’Uluslararası   Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele’’ günü olarak kabul edilmiş ve her yıl bu günde değişik etkinlikler düzenlenerek toplumsal bilinçlenmenin sağlanması hedeflenmiştir. Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele, devletin tüm kurumlarının ve bütün sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve uyum içinde çalışarak başarı sağlayacakları önemli bir konu ve toplum açısından ciddi bir sorundur.

Madde bağımlılığı, birey ve toplum açısından kullanılan maddenin oluşturduğu olumsuzluklar, sosyal sorunlar nedeni ile maddi ve manevi maliyeti yüksek bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bağımlılık yapıcı maddeler direk olarak beyni etkiler ve sistemler üzerinde sahte bir iyilik ya da hoşluk hali verir. Beyin üzerindeki tahrip edici etkisi çok daha fazla olmakla beraber, hücresel düzeydeki kalıcı ve geri dönüşü imkansız hastalıklara ya da sakatlıklara sebep olması, hatta ölümle dahi sonuçlanabilen telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Bunun yanında kullanım şekline bağlı olarak birçok bulaşıcı hastalığa zemin hazırlamaktadır. Bu bağımlılık yapıcı kimyasallar beyin dışında birçok organı etkileyerek ölüme dahi yol açabilmektedir.

Öte yandan madde bağımlılığı bireye, aileye ve yakın sosyal çevreye çok ciddi olumsuzluklar yaşatmakta, bireyin toplumdan kopmasına ve soyutlanmasına neden olarak sosyal bir izolasyon meydana getirebilmektedir.

Toplumu, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılık yapıcı madde ve nesnelerden korumak, kollamak hepimizin en başta gelen görevi olmalı ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli faktör ve korunma yolu, madde bağımlılığının yol açtığı fiziksel, ruhsal, toplumsal sorunlar hakkında bilgili olmak, duyarlı olmak ve eğitimden geçmektedir. Aklı ve nesli korumak hepimizin en kutsal görevi olmalıdır.

Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bu sene ‘’Akıllı ol, hiç başlama! Hayatını tüketme!’’ sloganı ve paydaş kurumların desteğiyle uyuşturucuyla olan mücadelemiz kararlılıkla devam ettirmekteyiz.

                                                                                                                                                                                                                                      Dr. Yüksel KUTLU

                                                                                                                                                                                                                           Kastamonu Halk Sağlığı Müdürü