T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3 Aralık 2018 Dünya Engelliler Günü

Güncelleme Tarihi: 03/12/2018


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ     Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i (bir milyardan fazla kişi) çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Türkiye’de görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı 4 milyon dan fazladır.En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin %42,8’i erkek, %57,2’si ise kadındır. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır.

    Engelli bireyler mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmek için kaliteli sağlık hizmetlerinden, tedavilerden ve sağlık teknolojilerinden, toplumun diğer bireyleri ile eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek için bedensel, zihinsel,  sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb. gibi) korunması ve kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir:

-Engelliliğin önlenmesi amacı ile her bebeğimize;

        Yeni doğan İşitme Taraması

        Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması,

        Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı Ve Tedavisi

        Hemoglobinopati Taramaları

        Erken yaş taramalarını yapılması ( Kırma kusurları, işitme taramaları)

   Sağlık kuruluşlarımızın engelli bireyler için erişilebilir hale getirilmesi için teknik rehber olarak yararlanılması amacı ile 2012 Haziran ayında “Sağlık Kurumlarında Engelliler İçin Temel Ulaşılabilirlik Rehberi” yayımlanmıştır.

- Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi,

- İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilmesi,

- Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmesi,

- Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılması,

- Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanması

- Engelli vatandaşlarımızın kullandıkları ortez ve protezlerin üretimi ve üretim sonrası hizmet kalitesine ilişkin esasların belirlendiği “Ortez Protez Yönetmeliği”  çıkarılması

- Engellilere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınması ve eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması

- Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.

- Engelli sağlık kurulu raporu veren 389 kamu hastanesi, 50 hakem hastane ile sağlık kurulu raporu düzenleme hizmetleri sürdürülmektedir.

- Engelli sağlık kurulu raporu veren kamu hastaneleri ve hakem hastane listesine T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ nün web sayfasında bulunan “Sağlık Modülü”nü tıklayarak “Özellikli Sağlık Hizmetleri” web sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca engelli sağlık kurulu raporu veren kamu hastaneleri ve hakem hastane listesine https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/ozellikli_hizmetler.php linkini tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

- Evde sağlık hizmetleri, Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK’lar ve belediyelerle ortak olarak yürütülmektedir. Evde sağlık hizmeti kapsamında KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları olanlara; yatağa bağımlı hastalara, terminal dönem palyatif bakım hastalarına, ileri derecedeki kas hastalığı olanlara hizmet sunulmaktadır.

- Evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik ve tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Aile hekimleri, mobil ekipler, evde sağlık hizmet hastane birimleri, evde sağlık ağız ve diş sağlığı birimleri evde sağlık hizmetlerinde görev almaktadırlar.

- Sağlıkta özel günler ve haftalar takvimi ile uyumlu olarak hazırlanan dokümanların görme ve işitme engellilerin de erişebileceği şekilde Braille alfabesi ve sesli kitap vb. türde sunulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.


İl Sağlık MüdürümüzDr. Sadettin YAZI Müdürlüğümüzde görev yapan Engelli Personellerimizle bir araya geldi.
 
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nün  anlam ve önemiyle ilgili olarak  İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sadettin YAZI, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel KUTLU, Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Özgür YILMAZ, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid KAYA, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Mustafa UYANIK, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Salih Savaş ÇAKIRHalk Sağlığı Hizmetleri Başkan yrd. Dr. Atakan ÖZDEMİR, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan yrd. Erdal DİRGENCİ ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Erbil GÖKMUHARREMOĞLU 'nunda katılımları ile Müdürlüğümüz bünyesinde engelli olarak görev yapan personellerimizle bir araya gelinerek engellilerin günlük yaşamda ve iş hayatında karşılaştıkları zorluklarla ilgili sohbet havası içerisinde geçen toplantı düzenlenmiş ve  Müdürlüğümüzde görev yapan Personellerimizin  3 Aralık Dünya Engelliler Günü gününü kutlamıştır.

“Engelleri hep birlikte aşacağız…”IMG_1111-min.JPG  • IMG_1111-min.JPG
  • IMG_1105-min.JPG
  • IMG_1107-min.JPG
  • IMG_1110-min.JPG