Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu RET edilen Başvuru Sahiplerinin İtiraz Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018
       

 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu  RET  edilen Başvuru Sahiplerinin İtiraz Başvuru Sonuçları


 İLAN -2 

     Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihaleleri yapılan ancak sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları alınan  başvurular incelenmiş olup, gerekli şartları taşımadığından İtiraz değerlendirmeleri Kabul Edilmeyenler (Ek-1) ve İtiraz değerlendirmeleri Kabul Edilenler (Ek-2)kişilere ait listeler aşağıda yayınlanmıştır.

     1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
         

Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları uygun bulunanlar için Sınav Yer ve Saati Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Web Sayfamızda daha sonra yayınlanacaktır.

         İlgililere ilanen tebliğ olunur.

    
    EK 1:  İtiraz değerlendirmeleri Kabul Edilmeyenlere Ait Liste

    EK 2:  İtiraz değerlendirmeleri Kabul Edilenlere ait Liste